Declaration of Accessibility

Cognitive Linguistics
in the Year 2024

Przesyłanie abstraktów

Aby przesłać abstrakt należy zarejestrować się na stronie w okresie między 1 stycznia a 28 kwietnia 2024 roku. Językami konferencji są język polski oraz język angielski.

Abstrakty powinny zawierać nie więcej niż 300 słów (łącznie z bibliografią) oraz 3-4 słowa kluczowe. W abstrakcie należy sprecyzować zakres i cele badania, jego metodologię oraz, jeśli to możliwe, jego wyniki. Prosimy o nieumieszczanie w abstrakcie swojego imienia i nazwiska oraz afiliacji. Odnosząc się do swoich publikacji, prosimy, zamiast swojego imienia i nazwiska, użyć sformułowania “AUTOR”.

Jeśli chcą Państwo zgłosić prezentację wieloautorską, to prosimy o podanie wszystkich danych oddzielonych cyframi. Przykład:
Imię: 1. Maria 2. Mikołaj 3. Fryderyk;
Nazwisko: 1. Skłodowska-Curie 2. Kopernik 3. Chopin;
Afiliacja: 1. Uniwersytet ABC 2. Uniwersytet DEF 3. Uniwersytet GHI.

Wystąpienia powinny trwać 20 minut (plus 10 minut na dyskusję).

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email ptjk2024@us.edu.pl