Declaration of Accessibility

Cognitive Linguistics
in the Year 2024

Scientific Committee

Marianna Marcella Bolognesi, University of Bologna

Herbert Colston, University of Alberta

Małgorzata Fabiszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adam Głaz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marcin Grygiel, Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Uniwersytet Śląski w Katowice

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Julien Perrez, University of Liège

Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski