Declaration of Accessibility

Cognitive Linguistics
in the Year 2024

Scientific Committee

Marianna Marcella Bolognesi, University of Bologna

Herbert Colston, University of Alberta

Mikołaj Deckert, Uniwersytet Łódzki

Małgorzata Fabiszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adam Głaz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marcin Grygiel, Uniwersytet Rzeszowski

Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Julien Perrez, University of Liège

Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski