Declaration of Accessibility

Cognitive Linguistics
in the Year 2024

Program konferencji

[wkrótce]

Sesje tematyczne:

Cognitive Linguistics and Law (w języku angielskim)

Mówcy plenarni:

Prof. Kathryn Allan (University College London)
Prof. Dirk Geeraerts (KU Leuven)
Prof. Raymond Gibbs (niezależny badacz)
Prof. Rafał Molencki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. Klaus-Uwe Panther (Uniwersytet Hamburski)