Declaration of Accessibility

Cognitive Linguistics
in the Year 2024

Opłaty konferencyjne

Opłata wczesna:
Opłata standardowa: 750zł / 180euro
Członkowie PTJK: 650zł / 160euro
Doktoranci: 550zł / 140euro
Uczestnicy online (niezależnie od członkostwa): 300zł / 80euro
Uczestnicy bez referatu: 550zł / 160euro

Opłata regularna:
Opłata standardowa: 850zł / 200euro
Członkowie PTJK: 750zł / 180euro
Doktoranci: 650zł / 160euro
Uczestnicy online (niezależnie od członkostwa): 400zł / 100euro
Uczestnicy bez referatu: 650zł / 160euro

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady oraz bankiet. Nie obejmuje ona zakwaterowania.

Płatność: 
Konto konferencyjne: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 
Beneficjent:
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska
 
Tytuł wpłaty: PTJK2024 + imię i nazwisko 
Kod banku (swift code) (dla przelewów z zagranicy): INGBPLPW