Declaration of Accessibility

Cognitive Linguistics
in the Year 2024

O konferencji

Temat przewodni: Motywacja w języku

Motywacja w języku, postrzegana jako wpływ całego szeregu czynników na którykolwiek z wymiarów jednostki językowej, jest jednym z ważnych obszarów badawczych językoznawstwa kognitywnego. Badać ją można na wszystkich poziomach organizacji językowej, z bardzo różnych perspektyw: społeczno-kulturowej, komunikacyjnej, historycznej, empirycznej, psychologicznej, poznania ucieleśnionego, itd. Do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy wszystkich naukowców, którzy w swoich badaniach podejmują takie zagadnienia.

Oprócz badaczy zajmujących się tematem motywacji w języku, do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy również tych, którzy prowadzą badania z zakresu językoznawstwa kognitywnego w innych obszarach i pragną podzielić się wynikami swoich najnowszych badań.